Vår miljöpolicy:
IdéTrading är ett företag som tillhandahåller högkvalitativa golv för offentlig miljö. Tillverkningen av våra produkter har fått både ISO 9001 kvalitetssäkringscertifikat såväl som miljöledningscertifikat enligt ISO 14001 standard.

För att ytterligare förbättra miljöarbetet har vi på IdéTrading
enats om att vår dagliga verksamhet ska ske med hänsyn till följande aspekter:

Att hushålla med energi (el och uppvärmning)
Att eftersträva att i första hand använda produkter med hög miljöprestanda
Att se till att egna transporter sker på ett miljöriktigt sätt
Att hantera genererat avfall på ett miljöriktigt sätt
Att i samband med leverans, informera våra kunder om hur våra produkter bör hanteras ur miljösynpunkt
Att informera underleverantörer om våra miljöambitioner samt samarbeta med dem i syfte att förbättra produkternas miljöprestanda.
Att se till så samtliga anställda på IdéTrading har relevant miljöutbildning

För att uppnå ovanstående skall vi med gällande lagstiftning som minimikrav, regelbundet granska verksamheten ur miljösynpunkt. Resultatet av vårt miljöarbete skall ligga till grund för ständiga förbättringsåtgärder samt förebyggande av föroreningar.
 
 
Miljöpolicy

Vår målsättning:
IdéTradings målsättning är att vara ett företag som tillverkar golv med högsta funktions- och miljökrav tillgodosedda.