Trumljud = ljudet från gångtrafik och slag mot golv som uppstår i rummet
Trumljud = ljudet från gångtrafik och slag mot golv som uppstår i rummet
 
 
Stegljudsdämpning i lokaler med mycket gångtrafik
Akustikunderläggen Damtec Black och Silence Comfort är i kombination med våra lösläggningsbara golv, en lösning som passar för miljöer som skola, förskola, kontor, entréer och liknande lokaler med både mycket gångtrafik och ofta höga ljudnivåer. Damtec Black och Silence Comfort har vid stegljudsmätningar visat att ljudnivåerna minskar drastiskt jämfört med ett betonggolv utan akustikunderlägg. Kontakta IdéTrading för råd om i vilka sammanhang som respektive akustikunderlägg är bäst lämpat.
 
Rådgör med akustikkonsult
Det är viktigt att ta hänsyn till att det finns stora skillnader mellan olika byggnadskonstruktioner. Därför rekommenderar vi att du rådgör med en akustikkonsult i samband med installation av akustikunderlägg och golv. Detta bör göras för att vara säker på att systemet för stegljudsdämpning i kombination med byggnadskonstruktionen uppfyller ljudkrav enligt Boverkets byggregler. 
 
Kontakta oss för mer information!
 
 
 
 
 
 
 
I byggreglerna om akustik

Ljudklasser enligt Boverkets byggregler
Boverkets byggregler som refererar till två s-standarder SS 25267 (för bostäder) och SS 25268 (för lokaler), klassindelar krav som kan ställas på färdigställda bostäder och lokaler vid normal användning. Uppdelningen sker i 4 ljudklasser; A, B, C och D. 

I Boverkets riktlinjer står:
Föreskrifternas krav på byggnaden är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C uppnås. Ljudklass A och B kan väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. D är för miljöer med låga krav på stegljudsdämpning.
 
Om ljudklasser:
Ljudklass A är ovanlig, ljudklass B är förekommande, för ljudklass D måste dispens sökas om byggnaden exempelvis har byggnadsarkitektoniska värden.
 
Källa: Boverkets hemsida