Så får du ett lättskött betonggolv
MCoat är en vattenbaserad produkt som på ett mycket effektivt sätt förseglar ytstrukturen på betonggolv och flytspacklade golv, så att du slipper damm och får en yta som står emot spill. MCoat förstärker betongen genom att den går ner i och fyller upp betongporerna. En av många fördelar med behandlingen är att den inte hindrar betongen från att andas – ytan förblir diffusionsöppen.

Vad är betongdamm? 
Det uppstår genom att kalciumhydratet i betongen avskiljer sig (när cementet hårdnar) och blir kvar i fri form som kalkpartiklar. Det i sin tur försvagar ytan så att den lätt bryts ner när den utsätts för slitage. Den avger då betongdamm, och betonggolv som dammar är en stor olägenhet; dammet är inte bara skadligt för människor och maskiner utan besvärande att få på interiörer, emballage, varor etc. MCoat binder och förseglar ytstrukturen på betong så att ytan blir tätare, motståndskraftig mot nötning och du får ett golv som är lätt att hålla efter! Att den är vattenbaserad och inte innehåller några gifter gör den till ett bra val också från miljösynpunkt.

Installation/användning

Så här applicerar du MCoat:
Åtgång: ca 0,5 - 1,5 dl/m2 

1. Rengör betonggolvet, ytan ska vara väl rengjord och fri från limrester, oljefläckar mm.
2. Vattna ytan, låt det torka in i betongen.
3. Lägg ett lager med MCoat genom att dra ut det med en mopp. Vid behov läggs två lager beroende på betongens kvalitet och hur sugande materialet är. Andra lagret läggs efter ca 4 timmar.
4. Låt sedan torka och härda i 12 timmar, därefter kan man gå på golvet.

Innehåll:
• Polymerdispersion i vatten
• Vattenbaserad, innehåller inga lösningsmedel, klassificerad som ofarlig
• PH-värde 8,5
• Vatten

Fördelar med MCoat:
• Betongen blir diffussionsöppen
• Betongen får en förstärkt och slitstark yta
• Betongen blir dammfri och lättskött
• Innehåller inga lösningsmedel

Städinstruktion:
 MCoat (nedladdningsbar PDF)