Fukt- & alkalispärr
Condry NT 50 är en fukt- alkali- och emissionspärr för betonggolv, den gör att betongytan effektivt hindras från att suga upp vatten. Den stärker betongytan och gör den mögel- och vattenavvisande. Vi lämnar 25 års funktionsgaranti på behandlingen. För att utföra behandling av Condry krävs att du är utbildad och certifierad.

För mer information eller beställning av Condry, ring eller maila:
Uno Karlsson: Mobil: 073-315 81 12, Mail: uno [at] idetrading [dot] se

Ett miljövänligt alternativ 
Condry NT 50 är fri från lösningsmedel och lever därför upp till kraven i Miljöbalken. Enligt Arbetsmiljöverket måste det mest giftfria alternativ alltid användas. Condry NT 50 är funktionstestad av CBI Betonginstitutet (ett oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling och materialprovning inom området betong- och bergmaterial. CBI verkar på uppdrag av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Se vår instruktionsfilm om hur du gör en behandling med Condry!

 

Nedladdningsbara PDF:er

Så fungerar Condry i byggmaterial:

 Funktionsfolder (uppd. 2017-04-12)

Vill ni ha hjälp med
Condry-behandling kontakta:
Uno Karlsson
Mobil: 073-315 81 12
Mail: uno [at] idetrading [dot] se

 Referenslista (uppd. 2016-06-22)

 Egenkontrollblankett (uppd. 2014-11-07)

 Self assessment form in english 

 Lista på Condry-Certifierade företag
uppdaterad 2017-11-20
(nedladdningsbar PDF)

 

 Emissionstest av Condry och MCoat i
kombination. NY!

(nedladdningsbar PDF)

 Byggvarudeklaration för CONDRY
(nedladdningsbar PDF)

Byggvarubedömning för CONDRY
(nedladdningsbar PDF)

 Funktionstester för CONDRY
(nedladdningsbar PDF)

 Emissionstest för CONDRY
(nedladdningsbar PDF)

 M1 - "Emission classification
of building materials" 
för CONDRY

(nedladdningsbar PDF)

 Funktionsgaranti för CONDRY
(nedladdningsbar PDF)

 BOSTIK vidhäftningstest av
CONDRY

(nedladdningsbar PDF)

 Vidhäftningsgodkännande för
CONDRY NT 50:

från Weber (nedladdningsbar PDF)

 Vidhäftningsgodkännande för
CONDRY

från Kiilto-lim (nedladdningsbar PDF)
från Kiilto-Primer (nedladdningsbar PDF) 

 Produktblad Hey'di Specialprimer
(nedladdningsbar PDF)
Vår rekommendation är att man använder
Hey'di Specialprimer med ett blandnings-
förhållande på 1:2, en del primer och två
delar vatten.