BYGGVARUDEKLARATIONER:

 VinylLocking L500 (nedladdningsbar PDF)
 VinylLocking L320 (nedladdningsbar PDF)
 VinylQuick (nedladdningsbar PDF)
 VinylExpose (nedladdningsbar PDF)
 VinylPublic (nedladdningsbar PDF)
 VinylOffice (nedladdningsbar PDF)
 PURLINE eco & element (nedladdningsbar PDF)
 CONDRY NT50 (nedladdningsbar PDF)
 


BEDÖMNINGAR från Byggvarubdömningen:

 VinylLocking (nedeladdningsbar PDF)
 VinylQuick (nedeladdningsbar PDF)
 VinylExpose (nedeladdningsbar PDF)
 VinylPublic (nedeladdningsbar PDF)
 PURLINE eco, element & akustik (nedladdningsbar PDF)
 FITNICE (nedladdningsbar PDF)
 BALSAN L480 (nedladdningsbar PDF)
 CONDRY (nedladdningsbar PDF)BEDÖMNINGAR från SundaHus:

 VinylLocking (nedladdningsbar PDF)
 PURLINE eco (nedladdningsbar PDF)
 PURLINE element (nedladdningsbar PDF)
 PURLINE akustik (nedladdningsbar PDF)
 CONDRY (nedladdningsbar PDF)

 


BEDÖMNINGAR från Greenguard:

 PURLINE eco - Greenguard (nedladdningsbar PDF)
 PURLINE eco - Greenguard GOLD  (nedladdningsbar PDF)

 

 PURLINE eco - M1 (nedladdningsbar PDF)


 PURLINE EPD-Livscykelanalys av IBU (nedladdningsbar PDF)