GARANTI:

Garanti för VinylLocking COMFORT  nedladdningsbar PDF
Garanti för CONDRY:  nedladdningsbar PDF
Garanti för FITNICE vävda vinylgolv. Kontakta din IdéTrading för mer information.
Garanti för BALSAN Textilgolv: Kontakta IdéTrading för mer information.
Garanti för PURLINE eco och PURLINE elements: Kontakta IdéTrading för mer information.
Garanti för ASPECTA: Kontakta IdéTrading för mer information.

 
 
2012-06-01 Om IdéTrading inte godkänner ägarens krav, förbehåller sig IdéTrading rätten att låta en kvalificerad och opartisk besiktningsman avgöra ärendet. För ytterligare information, kontakta din återförsäljare eller IdéTrading Sverige AB. 
 
 
 
Garantier

Viktigt att tänka på:
För att våra garantier ska gälla, är det viktigt att golvet är inlagt av fackman, samt hanterat och underhållet enligt våra instruktioner. Alla dokument/instruktioner som du behöver, finns att ladda ner från den här platsen. Har du frågor är du välkommen att kontakta IdéTrading på mail eller telefon!